Partners nieuwe kindcentrum SPOC enthousiast samen op weg

Ze hebben er zin in! Samen op de SPOC-locatie werken aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in Wijhe. Samen kunnen scholen en kinderopvang de jeugd meer kansen bieden dan alleen en in elkaars buurt is het makkelijker samenwerken, zo simpel is het. Marlies Bulder van kinderopvangorganisatie De Bieënkorf, Jantien Blankhorst van basisschool De Wije, Ruben van der Woude van de fusieschool mijnplein Wijhe, Sven Metsemakers van De Capellenborg voor voortgezet onderwijs en kwartiermaker Karin Rondhuis vertellen over het nieuwe kindcentrum. Dat – vinden ze allemaal – gaat Wijhe veel  opleveren.

Voor wie het nog niet wist: SPOC staat voor Sport Onderwijs Cultuur. Niet voor niets natuurlijk, want op de locatie vind je niet alleen Wijhes sportvoorzieningen, ook werken kinderopvang en voortgezet onderwijs er al samen. Plan is dat er een nieuw te bouwen kindcentrum bijkomt, waarin de twee basisscholen en de Bieënkorf gaan samenwerken.

Er blijft iets te kiezen

“Ik kijk erg uit naar het nieuwe kindcentrum”, onderstreept Ruben van der Woude van de fusieschool mijnplein Wijhe. “Wij werken nu nog verdeeld over de drie locaties van KBS De Bongerd, PC Matzer en
KBS St. Jozef. Dat is ingewikkeld als je op basis van de toekomstvisie wilt toewerken naar iets nieuws.”

Collega Jantien Blankhorst van De Wije van schoolbestuur De Mare snapt dat precies. “Na de fusie werkt het team van De Wije nu in één gebouw. Dat maakt de samenwerking gewoon veel makkelijker.” Zo zal dat in het nieuwe kindcentrum ook gaan, daarvan zijn beide schooldirecteuren overtuigd. Eén school worden ze overigens zeker niet: kinderen en ouders houden iets te kiezen.
Waar De Wije de mogelijkheden van een eigen variant van meer gepersonaliseerd onderwijs onderzoekt, focust de mijnplein-fusieschool straks meer op thematisch onderwijs. De onderwijsconcepten worden nu verder uitgewerkt door de onderwijsteams. “We kunnen straks met ouders goed kijken welk type onderwijs het beste past bij de onderwijsbehoeftes van hun kind”, legt Blankhorst uit.

Dagprogramma van 7 tot 19

Het mooie is óók dat kinderen van beide scholen elkaar wel tegenkomen tijdens gemeenschappelijke schoolprojecten of in de buitenschoolse opvang van de Bieënkorf. De kinderopvangorganisatie biedt in het nieuwe kindcentrum opvang voor baby’s en verzorgt peuterwerk en buitenschoolse opvang. Met de scholen en samenwerkingspartners in sport en cultuur streeft directeur Marlies Bulder naar een dagprogramma van 7 tot 19.00.

“We willen een doorgaande lijn bieden”, vertelt zij. Wie weet start de dag voor kinderen bijvoorbeeld wel met een sportles of pre-teaching (extra uitleg over schoolwerk, red.), of eindigt bij de voetbalclub op het terrein. Ouders hoeven als zij daarvoor kiezen dan niet nog eens na hun werk met hun kroost naar de sportvereniging of het zwembad, licht Bulder toe. “Leren, ontspannen, leren, beleven en bewegen: in een goede balans kan dat allemaal aan bod komen. Ontwikkeling stopt niet na schooltijd.”

Werken vanuit een visie

De doorgaande lijn is er straks zeker ook onderwijsinhoudelijk. De overstap voor peuters naar groep 1 van de basisschool bijvoorbeeld, kan heel soepel verlopen in een kindcentrum. Een bekend gebouw,  vertrouwde gezichten, een ochtendje wennen bij de kleuters, samen spelen op het plein en eenzelfde manier van omgaan met kinderen: dat alles maakt de overgang minder stressvol.

Ruben van der Woude: “We hebben samen een handboek gemaakt waarin onze samenwerkingsvisie is uitgewerkt. Daarin is die doorgaande lijn heel belangrijk. Ook hebben we gemeenschappelijke waarden geformuleerd van waaruit we werken, zoals groei, geborgenheid, ontdekken, enthousiasme, aandacht voor het jonge kind en inclusief onderwijs.”
Dit laatste draait onder meer om passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.

“Samen kunnen we die kinderen méér hulp en voorzieningen bieden”, zegt Jantien Blankhorst. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen ongeacht hun ondersteuningsvraag in hun eigen omgeving naar school. “Wij gaan als kindcentrum ook intensief samenwerken met partners zoals GGD, Centrum Jeugd en  Gezin, de fysiotherapeut en de logopedist.” Marlies Bulder vult aan: “De Bieënkorf werkt nu bijvoorbeeld al samen met Trias jeugdhulp en biedt kinderopvang voor kinderen met een zorgvraag. Ook met andere zorgpartners werken we al samen, maar in één kindcentrum kan dat nog intensiever.”

Huis aan Huis special Scholen voor Morgen
Scroll naar top