Openbare basisschool De Wije

Leren omdat het ertoe doet
Niet omdat het moet

Op De Wije stippel jij je eigen leerweg uit. Je mag zijn wie je bent. Je leert op de manier zoals jij het wilt. Een echte ontdekkingstocht. Daar krijg je bij ons alle ruimte voor.

poster beloftes de wije

Samenwerken, ontdekken, en
de handen uit de mouwen steken
met Sallandse nuchterheid

Prioriteiten

Onze missie en visie vertalen wij naar de volgende strategische prioriteiten.
- Op onze school wordt intrinsieke motivatie geprikkeld. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich gezien en geaccepteerd voelt (relatie), uitgedaagd wordt
(autonomie) en durft te ontwikkelen (competentie).
- Op onze school staan de onderwijsbehoeften van een leerling centraal (‘wat heb jij nodig om een volgende stap in je ontwikkeling te maken?'). Wij hebben oog voor de
zelfontplooiing van iedere leerling en wij vinden het daarbij belangrijk dat een kind leert door middel van zelfstandig en samenwerkend leren. We stellen geen lagere
doelen voor de leerlingen, wel geven we leerlingen die dat nodig hebben meer tijd.
- Op onze school is de instructie een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Een goede instructie doet ertoe. We willen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen,
daarom bereiden wij onze lessen goed voor en geven we een gedegen instructie middels het Expliciete Directe Instructie model. We laten hierbij de sterke leerlingen
los, zodra zij de stof beheersen. Voor leerlingen die meer tijd nodig hebben geven we verlengde instructie of pre-teaching.
- Op onze school wordt de creativiteit van kinderen geprikkeld. Naast onze stevige basis willen we dat onze leerling ook hun creativiteit ontwikkelen. In ons vak
Wereldwijs is er aandacht voor muziek, drama, wetenschap, digitale geletterdheid, mediawijsheid, techniek en handvaardigheid. Deze lessen kunnen zowel in de
stamgroep als groep-overstijgend (op interesse) worden aangeboden.
- Onze medewerkers en ouders werken professioneel samen. Dit betekent dat al ons gedrag bijdraagt aan de gemeenschappelijke doelen van de school, aan het
welbevinden van de ander en aan het welbevinden van onszelf.

Nieuws

facebook

Heeft u onze facebook pagina al gezien? Klik eerst op het bericht om naar de link te gaan. Obs De Wije
footer-kleurvormen
Scroll naar boven